چرا باید حقوق را در دانشکده حقوق بیاموزم؟

آموزش حقوق باید در مؤسسات حقوقی فراگرفته شود. پروفسور گراهام ویرگو استاد حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه کمبریج در یک ویدیو به چرایی آموزش حقوق می پردازد.

شروع فعالیت وب سایت لوتیوب

شروع فعالیت وب سایت لوتیوب و انتشار اولین پست در بیان علت تأسیس این سایت، تعیین اهداف کوتاه و بلند مدت آن و نیز نحوه دسترسی به این اهداف است.